Správa vozového parku

Správce vašeho autoparku

Pro Prahu a okolí

Dovolujeme si vám nabídnout externí správu vašeho vozového parku ve formě outsourcingu. Veškeré potřebné činnosti pro vás zajistíme společně s manželkou Janou (kvalifikovanou učitelkou autoškoly) a ostatními členy rodiny v režimu 24/7, nejčastěji formou měsíčního paušálu.

Co nabízíme:

 • Postaráme se o vše v rámci agendy autoparku, čímž doplníme či nahradíme vašeho zaměstnance s potřebnou odborností.
 • Pracujeme onsite i vzdáleně dle potřeby, využíváme náš Freshdesk pro správu vašich požadavků.
 • Kromě správy vozového parku nabízíme také převozy vozidel a kondiční jízdy pro držitele řidičského oprávnění skupiny B.
 • Výhodou tohoto outsourcingu je pro vás úspora nákladů (dovolené, neschopenky, bonusy, přesčasy, odstupné, pracovní nástroje, pracovní místo atd., resp. vše, co souvisí se zaměstnáním konkrétního zaměstnance agendy autoparku), dále pak efektivita řízení procesů a neustálá podpor
 • a min. 2 pracovníků za cenu jednoho.
 • Nabízíme individuální a odpovědný přístup založený na dlouhodobé spolupráci.


Níže naleznete běžný obsah agendy správy vozového parku, my se však přizpůsobíme vašim individuálním potřebám a požadavkům v rozsahu, který vám bude vyhovovat. 


Dodavatelé vozidel

 • výběr vhodného dodavatele
 • kontakt s vybraným dodavatelem
 • objednávání vozidel
 • přebírání vozidel

Financování

 • výběr vhodného dodavatele operativního leasingu
 • kontakt s dodavatelem financování
 • pravidelná analýza trhu

Pojištění

 • výběr vhodného pojištění
 • výběr vhodného dodavatele
 • kontakt s dodavatelem pojištění
 • řešení pojistných událostí

Sledování vozidel - GPS

 • správa vozového parku
 • zajištění implementace GPS
 • kontakt s dodavatelem GPS
 • vyhodnocování provozu

Knihy jízd

 • elektronická kniha jízd
 • správa agendy spojené s knihy jízd
 • reporty, nastavení, uživatelé
 • aktualizace

Servis

 • kontakt se servisy
 • zajištění servisních úkonů včetně mytí a čištění vozidel mokrou i suchou cestou
 • asistence řidičům v rámci servisních požadavků
 • řešení nestandardních situací

Dokumentace

 • vedení elektronické i tištěné dokumentace
 • správa kompletní korespondence
 • car fleet policy 
 • školení řidičů

Zákaznická podpora

 • pomoc řidičům včetně kondičních jízd
 • zajištění předávání a přebírání vozidel
 • asistence u kontrol vozidel
 • spolupráce s managementem

Platební karty

 • zajištění platebních karet a jejich distribuce řidičům
 • evidence platebních karet
 • správa platebních karet

Máte-li zájem o cenovou kalkulaci, neváhejte nás kontaktovat